Nucleotide Sequences

Cargo
Filter
Carrier
Filter
Country
Filter
Host
Filter
GI
Filter
carassius auratusChina: Jiangxi, Jiujiang, Hukou954001663
carassius auratusChina: Jiangxi, Jiujiang, Hukou954001661
carassius auratusChina: Jiangxi, Jiujiang, Hukou954001659
carassius auratusChina: Jiangxi, Jiujiang, Xingzi954001643
carassius auratusChina: Jiangxi, Jiujiang, Xingzi954001641
carassius auratusChina: Jiangxi, Jiujiang, Xingzi954001639
carassius auratusChina: Jiangxi, Jiujiang, Xingzi954001637
carassius auratusChina: Jiangxi, Jiujiang, Xingzi954001635
carassius auratusChina: Jiangxi, Jiujiang, Xingzi954001633
carassius auratusChina: Jiangxi, Jiujiang, Xingzi954001631
carassius auratusChina: Jiangxi, Jiujiang, Xingzi954001629
carassius auratusChina: Jiangxi, Jiujiang, Xingzi954001627
carassius auratusChina: Jiangxi, Jiujiang, Xingzi954001625
carassius auratusChina: Jiangxi, Jiujiang, Xingzi954001623
carassius auratusChina: Jiangxi, Jiujiang, Xingzi954001621
carassius auratusChina: Jiangxi, Jiujiang, Xingzi954001619
carassius auratusChina: Jiangxi, Jiujiang, Hukou954001603
carassius auratusChina: Jiangxi, Jiujiang, Hukou954001605
carassius auratusChina: Jiangxi, Jiujiang, Hukou954001607
carassius auratusChina: Jiangxi, Jiujiang, Duchang954001609
carassius auratusChina: Jiangxi, Jiujiang, Duchang954001611
carassius auratusChina: Jiangxi, Jiujiang, Duchang954001613
carassius auratusChina: Jiangxi, Jiujiang, Xingzi954001615
carassius auratusChina: Jiangxi, Jiujiang, Xingzi954001617
Displaying items 1 - 24 of 24