gastrointestinal tularemia

Name
  • gastrointestinal tularemia
Class Name A21.3
Class Number 3.2.4

Organism Interactions for gastrointestinal tularemia