Average Annual Temperature Histogram: wolbachia endosymbiont of anastrepha striata