Average Annual Rainfall Histogram: lespedeza cyrtobotrya