Average Annual Rainfall Histogram: wolbachia endosymbiont of nasutitermes itapocuensis