Cargos Recursive coffea liberica var. dewevrei

NameRecursiveOur Rank
Filter
Our DivisionNCBI DivisionNCBI Rank
Filter
TaxIdInteraction Details
fusarium aff. xylarioides oug 152Nono rankeukaryotaplantsspecies340150click here
fusarium aff. xylarioides oug 158Nono rankeukaryotaplantsspecies340151click here
fusarium sp. atcc 36325Nono rankeukaryotaplantsspecies340168click here
fusarium sp. imi 128389Nono rank  species1503360click here
fusarium xylarioidesNospecieseukaryotaplantsspecies221167click here
Displaying items 1 - 5 of 5