Cargos (from wolbachia) Carried by aedes aegypti

NameOur RankOur DivisionNCBI DivisionNCBI RankTaxId
wolbachia endosymbiont of aedes aegyptispeciesbacteriabacteriaspecies546165
wolbachia endosymbiont of aedes albopictusspeciesbacteriabacteriaspecies167957
wolbachia endosymbiont of drosophila melanogasterspeciesbacteriabacteriaspecies163164
wolbachia pipientisspeciesbacteriabacteriaspecies955
Displaying items 1 - 4 of 4