Path

root
cellular organisms
eukaryota
opisthokonta
metazoa
eumetazoa
bilateria
coelomata
protostomia
panarthropoda
arthropoda
mandibulata
pancrustacea
crustacea
malacostraca
eumalacostraca
peracarida
mysidacea
mysida
mysidae
mysinae
mysini
paramysis
paramysis lacustris