Path

root
cellular organisms
eukaryota
opisthokonta
fungi
dikarya
basidiomycota
agaricomycotina
tremellomycetes
tremellales
tremellaceae
cryptococcus
filobasidiella/cryptococcus neoformans species complex
cryptococcus neoformans
cryptococcus neoformans var. grubii