Path

root
cellular organisms
eukaryota
opisthokonta
metazoa
eumetazoa
bilateria
platyhelminthes
monogenea
polyopisthocotylea
diplozoidae
diplozoon
diplozoon paradoxum