Path

root
cellular organisms
eukaryota
opisthokonta
fungi
neocallimastigomycota
neocallimastigomycetes
neocallimastigales
neocallimastigaceae