Path

root
viruses
duplodnaviria
heunggongvirae
uroviricota
caudoviricetes
caudovirales
myoviridae
ounavirinae
felixounalikevirus
unclassified felixounavirus