Path

root
cellular organisms
eukaryota
opisthokonta
metazoa
eumetazoa
bilateria
coelomata
protostomia
ecdysozoa
nematoda
chromadorea
tylenchida
aphelenchoidea
aphelenchoididae
schistonchus
schistonchus sp. ex ficus hispida wy-2014