Path

root
cellular organisms
eukaryota
opisthokonta
fungi
dikarya
basidiomycota
agaricomycotina
tremellomycetes
filobasidiales
filobasidiaceae
heterocephalacria
heterocephalacria bachmannii