Nucleotide Sequences

Cargo
Filter
Carrier
Filter
Country
Filter
Host
Filter
GI
Filter
pseudomonas putidalarimichthys croceaChina: Xiangshan Bay, Zhejiang ProvincePseudosciaena crocea325560598
pseudomonas putidaChina: Neimeng province261871762
pseudomonas putidaChina: Neimeng province261871761
pseudomonas putidaChina: Zhejiang, Taizhou City224460035
Displaying items 1 - 4 of 4