Countries Recursive wolbachia endosymbiont of pleistodontes imperialis

CountryDivisionOrganismNCBI RankSequencesPublications
australianew south waleswolbachia endosymbiont of pleistodontes imperialisspecies40
australiaqueenslandwolbachia endosymbiont of pleistodontes imperialisspecies160
australiavictoriawolbachia endosymbiont of pleistodontes imperialisspecies40
spaincanary islandswolbachia endosymbiont of pleistodontes imperialisspecies10
spainmurciawolbachia endosymbiont of pleistodontes imperialisspecies10