Countries Recursive ballistosporomyces sasicola

CountryDivisionOrganismNCBI RankSequencesPublications
japan ballistosporomyces sasicolaspecies30