Average Annual Temperature Histogram: wolbachia endosymbiont of pleistodontes imperialis