Average Annual Rainfall Histogram: wolbachia endosymbiont of pleistodontes imperialis