Average Annual Rainfall Histogram: bat sars-like coronavirus rsshc014