Cargos (from rubrobacteria) Carried by saxifraga oppositifolia

NameOur RankOur DivisionNCBI DivisionNCBI RankTaxId
uncultured rubrobacteraceae bacteriumno rankbacteriaenvironmental samplesspecies349277
uncultured rubrobacterales bacteriumno rankbacteriaenvironmental samplesspecies453417
Displaying items 1 - 2 of 2