Cargos (from vibrio owensii) Carried by penaeus monodon

NameOur RankOur DivisionNCBI DivisionNCBI RankTaxId
vibrio owensiispeciesbacteriabacteriaspecies696485
vibrio owensii 47666-1no rank  no rank1344582
vibrio owensii caim 1854 = lmg 25443no rank  no rank1229493
Displaying items 1 - 3 of 3