Cargos (from endozoicomonas) Carried by elysia ornata

NameOur RankOur DivisionNCBI DivisionNCBI RankTaxId
endozoicomonas elysicolaspeciesbacteriabacteriaspecies305900
endozoicomonas elysicola dsm 22380no rank  no rank1121862
Displaying items 1 - 2 of 2