Cargos (from wolbachia) Carried by brachyderes incanus

NameOur RankOur DivisionNCBI DivisionNCBI RankTaxId
wolbachia endosymbiont of brachyderes incanusspeciesbacteriabacteriaspecies688095
wolbachia sp. bin_1no rankbacteriabacteriaspecies653142
wolbachia sp. bin_2no rankbacteriabacteriaspecies653143
Displaying items 1 - 3 of 3