Cargos (from wolbachia) Carried by encarsia bimaculata

NameOur RankOur DivisionNCBI DivisionNCBI RankTaxId
wolbachia endosymbiont of encarsia bimaculataspecies  species699015
wolbachia sp. webim1no rankbacteriabacteriaspecies645050
wolbachia sp. webim2no rankbacteriabacteriaspecies645051
Displaying items 1 - 3 of 3