Cargos (from wolbachia) Carried by dactylopius

NameOur RankOur DivisionNCBI DivisionNCBI RankTaxId
wolbachia endosymbiont of dactylopius sp.speciesbacteriabacteriaspecies363625
wolbachia pipientisspeciesbacteriabacteriaspecies955
Displaying items 1 - 2 of 2