Cargos (from wolbachia) Carried by encarsia formosa

NameOur RankOur DivisionNCBI DivisionNCBI RankTaxId
wolbachia endosymbiont of encarsia formosaspeciesbacteriabacteriaspecies77125
wolbachia sp. eforno rankbacteriabacteriaspecies72300
wolbachia sp. group bno rankbacteriabacteriaspecies41374
wolbachia sp. wforno rankbacteriabacteriaspecies77825
Displaying items 1 - 4 of 4