Cargos (from wolbachia) Carried by aedes albopictus

NameOur RankOur DivisionNCBI DivisionNCBI RankTaxId
uncultured wolbachia sp.no rankbacteriaenvironmental samplesspecies244204
wolbachia endosymbiont of aedes albopictusspeciesbacteriabacteriaspecies167957
wolbachia endosymbiont of drosophila melanogasterspeciesbacteriabacteriaspecies163164
wolbachia pipientisspeciesbacteriabacteriaspecies955
wolbachia sp.speciesbacteriabacteriaspecies956
wolbachia sp. walbano rankbacteriabacteriaspecies66066
wolbachia sp. walbbno rankbacteriabacteriaspecies66067
Displaying items 1 - 7 of 7