Cargos (from wolbachia) Carried by bemisia tabaci

NameOur RankOur DivisionNCBI DivisionNCBI RankTaxId
uncultured wolbachia sp.no rankbacteriaenvironmental samplesspecies244204
wolbachia endosymbiont of bemisia tabacispeciesbacteriabacteriaspecies215173
wolbachia endosymbiont of encarsia formosaspeciesbacteriabacteriaspecies77125
wolbachia pipientisspeciesbacteriabacteriaspecies955
wolbachia sp.speciesbacteriabacteriaspecies956
wolbachia sp. jabalpur2014no rank  species1861873
wolbachia sp. wbtab ch11no rankbacteriabacteriaspecies645031
wolbachia sp. wbtab ch12no rankbacteriabacteriaspecies645032
wolbachia sp. wbtab ch13no rankbacteriabacteriaspecies645033
wolbachia sp. wbtab ch14no rankbacteriabacteriaspecies645034
Displaying items 1 - 35 of 35