Cargos (from wolbachia) Carried by brugia pahangi

NameOur RankOur DivisionNCBI DivisionNCBI RankTaxId
wolbachia endosymbiont of brugia pahangispeciesbacteriabacteriaspecies96495
wolbachia pipientisspeciesbacteriabacteriaspecies955
Displaying items 1 - 2 of 2