Cargos (from wolbachia) Carried by anopheles moucheti moucheti

NameOur RankOur DivisionNCBI DivisionNCBI RankTaxId
wolbachia pipientisspeciesbacteriabacteriaspecies955
wolbachia sp.speciesbacteriabacteriaspecies956
Displaying items 1 - 2 of 2